Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konkurs za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

29.12.2023

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22,  9/23 i 12/23) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Oglas za prije u radni odnos zaposlenika  u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Primjeri izjava

Spisak osnovnih škola u kojima će se obaviti intervju

Prijavni obrazac za prijem nastavnika i stručnih saradnika (Obrazac 1)

Prijavni obrazac za prijem saradnika (Obrazac 2)

Prijavni obrazac za prijem sekretara (Obrazac 3)

Prijavni obrazac za prijem saradnika za ekonomsko-finansijske poslove (Obrazac 4)

Prijavni obrazac za prijem pomoćno-tehničkog osoblja (Obrazac 5)

Prijavni obrazac za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog osoblja (Obrazac 5a)

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti najkasnije zaključno sa 08.01.2024. godine.