Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Obavještenje kandidatima koji se nalaze na KONAČNOJ LISTI branilaca i članova porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanj...

17.10.2023

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na KONAČNOJ LISTI branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža  branilaca i članova njihovih porodica za 2023. godinu, od 05.09.2023. da ne trebaju ponovo se prijavljivati na Ponovljeni javni poziv.