Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Poziv javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje

03.10.2023

Na osnovu člana  9. stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010023 – predškolski odgoj i obrazovanje broj:10/1-34-012413-2/23 od  18.09.2023. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Poziv javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona i lokalnim zajednica koje nemaju osnovanu javnu predškolsku ustanovu za prijavu projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradanja i dogradanja)

Prijave sa projektnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona najkasnije do  15.10.2023. godine.