Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Preliminarna lista projekata po Javnom pozivu iz oblasti saobraćaja isaobraćajne kulture

18.06.2024

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i
postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za
obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-23-8630/24 od 16.04.2024.
godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu
sredstava, d o n o s i


*PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I
SAOBRAĆAJNE KULTURE*

PRELIMINARNA LISTA_NEPROFITNE_2024