Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Pres povodom prve tuzlanske konferencije PrevCon 24

16.05.2024

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli organizuju press konferenciju na kojoj će biti najavljena prva tuzlanska konferencija PrevCon 24 posvećena temi "Prevencija nasilja među djecom i mladima". 

Press konferencija bit će održana u četvrtak, 16. maja 2024. godine, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Tuzli (Dr. Tihomila Markovića 1, Tuzla), sa početkom u 13:00 sati.
Medijima će se obratiti ministar obrazovanja i nauke TK Ahmet Omerović i prorektorica za međunarodnu i među univerzitetsku saradnju Vesna Bratovčić. 

PrevCon 24 će 20. i 21. juna ove godine okupiti domaće i međunarodne stručnjake u području prevencije, koji će kroz predavanja i interaktivne radionice učesnicima donijeti iskustva i bogate programe prevencije sa domaćeg i međunarodnog prostora.

Pozivamo vas da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.