Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Prevencija ovisnosti kockanja među srednjoškolcima

28.11.2023

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je potpisan Sporazum za implementaciju programa čiji je cilj prevencija kockanja među učenicima srednjih škola. Resorno ministarstvo, Pedagoški zavod TK, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i organizacija NARKO-NE iz Sarajeva sarađivat će u implementaciji programa pod nazivom „Ko zapravo pobjeđuje“ u 10 škola na području TK. Program je naučno utemeljen i dokazan kao djelotvoran za prve i druge razrede srednjih škola a autor i vlasnik programa je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba.

„Zabrinjavajuće je da pojava ovisnosti o kockanju počinje od perioda srednje škole“, kazao je ovom prilikom ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović te naglasio da je „ovo prvi primjer da će se sistemski, kroz obrazovni sistem raditi na prevenciji kockanja. Stručne osobe će  raditi ne samo sa učenicima nego će program obuhvatiti i nastavnike i roditelje koji svi zajedno treba da steknu kompetencije kako bismo radili prevenciju klađenja kod mladih ljudi i kako bismo na taj način prevenirali sve posljedice koje ovo nosi sa sobom“, kazao je ovom prilikom ministar Omerović.

Neslužben je podatak da je oko 50.000 patoloških kockara u BiH, rečeno je ovom prilikom, te navedeno da su, prema podacima Federalne porezne uprave, samo u prošloj godini građani FBiH uplatili blizu 2 milijarde KM u igre na sreću. Profesorica Meliha Bijedić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Odsjek poremećaji u ponašanju, navodi da smo unatrag deset godina suočeni sa problematikom razvoja poremećaja kockanja u našem društvu, a posebno uključenosti mladih u igre na sreću.

 „Prepoznali smo štetnost uključivanja mladih i psihosocijalne posljedice koji mladi imaju od ovakvih ponašanja, od socijalnih, psiholoških do generalnog uticaja na mentalno zdravlje mladih osoba. U okviru ovih aktivnosti održat će se u našem kantonu 4 okrugla stola gdje ćemo pokušati sa roditeljima i nastavnicima malo više govoriti o ovoj temi i nekom sistemskom rješavanju ove problematike“, kazala je profesorica Bijedić.

Veliko istraživanje urađeno na području FBiH pokazalo je da je 70 % mladih barem jedanput u životu igralo igre na sreću a od toga je već 8% onih koji su razvili patološke kockarske probleme, naglašeno je ovom prilikom. Vlasnik licence za Program „Ko zapravo pobjeđuje“ za Bosnu i Hercegovinu je Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva koje već 22 godine radi u oblasti  prevencije ovisnosti.

Prema riječima izvršnog direktora Udruženja Amira Hasanovića „program je strukturiran tako da uključuje 8 tematskih radionica, školskih radionica za mlade uzrasta 15-16 godina i plus interaktivno predavanje za roditelje te djece, kao i predavanje odn. interaktivnu radionicu za sve uposlenike škole“. „Nama je potreban sveobuhvatni pristup, ne isključivo sa djecom, jer je jako važno raditi sa roditeljima koji su isto tako odgovorni za zdravo odrastanje djece i mladih“, kazao je Hasanović.

Cilj je da interevencija bude sistemska, održiva i dugoročna, zaključak je potpisnika Sporazuma.