Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Revidiranje akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja

20.02.2024

U cilju finalizacije aktivnosti i revidiranja postojećeg plana za prevenciju nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona održana je multisektorska radionica u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Kantonalnog koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, Misije OSCE-a u BiH (Regionalnog ureda u Tuzli) i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

„Namjera je preispitati koje su to aktivnosti na kojima će nadležne institucije raditi u naredne dvije godine i šta je potrebno da bi to i realizirali“, kazala je ovom prilikom stručna savjetnica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i koordinatorica Tima Suada Selimović.

„Koordinacioni tim čini 10 predstavnika resornih ministarstava i nadležnih institucija i ovim želimo poslati poruku da je nasilje u porodici društveni problem te da u cilju rješavanja trebamo imati i multisektorski pristup. Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama“, rekla je Selimović. 

Jedan od prioriteta je unaprjeđenje i poboljšanje procedura procesuiranja, rečeno je ovom prilikom.

„Misija OSCE-a bi svakako željela da problem nasilja u porodici što manje postoji u društvu, međutim usvajanjem pravnih propisa i pravnih akata ne rješava se sam problem. Da bi došlo do nekakvog rješenja potreban je koordiniran pristup svih institucija u društvu. Potreban je doprinos civilnog sektora. Cilj je da se unaprijedi sistem koji trenutno ne postoji, da se napravi strategija koja će pokrivati budući period i da se to implementira“, kazao je šef terenskog ureda Misije OSCE-a BiH u Tuzli Damir Gnjidić.

Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama, rečeno je ovom prilikom. Trenutno je u svih 10 kantona aktuelna izrada kantonalnih programa mjera odn. akcionih planova koji su usklađeni sa strateškim dokumentom, Strategijom za prevenciju borbe protiv nasilja u porodici 2024-27. koja je u skladu sa Istambulskom konvencijom.

Prema riječima stručnog savjetnika u Gender Centru Vlade FBiH Zlatana Hrnčića po prvi put je usklađeno djelovanje na svim nivoima vlasti.

„Cilj je smanjenje nasilja a ukoliko se ono desi da imamo pravovremeni odgovor, kako institucionalni tako i pravovremeni odgovor cjelokupne društvene zajednice. Sad po prvi put imamo jedinstven međunarodni dokument koji ima 4 oblasti: koordinacija, prevencija, zaštita i istražne i pravosudne radnje. Imamo federalni strateški dokument i u izradi svih 10 kantonalnih programa mjera.“

Korekcije važećeg akcionog plana bi trebale biti dovršene do kraja marta kada će biti dostavljene Vladi TK na usvajanje.

IMG 2681 (20.02.2024)

IMG 2678 (20.02.2024)

IMG 2683 (20.02.2024)