Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 15. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

20.06.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla;
Obrađivač: Kantonalna privredna komora i Ured Premijera

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o povratu dijela neutrošenih sredstava u Budžet Tuzlanskog kantona (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmatranje prijedloga Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" za Radio kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba", i to:
- Mjesnoj zajednici Požarnica, Grad Tuzla,
- Mjesnoj zajednici Glumina, Grad Zvornik,
- Mjesnoj zajednici Zaseok, Općina Sapna,
- Mjesnoj zajednici Husejnovići, Općina Teočak,
- Mjesnoj zajednici Gostilj, Opština Srebrenica.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Kantonalnu upravu za šumarstvo;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

18. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos kao i za izbor u naučno - nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Obavještenja o izboru kandidata sa Liste uspješnih kandidata za poziciju "Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured Vlade Tuzlanskog kantona

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić