Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

04.07.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. redovne i 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP za vodoprivrednu djelatnost
"Spreča" Tuzla


3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


5. Razmatranje Informacije o poništavanju postupka javne nabavke brašna;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


6. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


7. Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


8. Razmatranje Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalnih samouprava u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju finansijskih sredstava u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu (općinama: Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboj Istok);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju nacrta teksta Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje Informacije o stanju u privrednom društvu "GIKIL"d.o.o Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020. - 2023.) za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Informatika i računarstvo na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika na određeno vrijeme do šest mjeseci.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić