Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 18. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.07.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i i dopuni Zakona o državnoj službi u TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama;
Obrađivač:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavevezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

5. Razmatranje Izjašnjenja ministarstva po zahtjevu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK u smislu dostavljenih prijedloga za brisanje odredbi Zakona o arhivskoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje Mišljenja ministarstva na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa III Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022.godinu;
Obrađivač: Ured premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnostina Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

12. Razmatranje spiska poljoprivrednih proizvođača za drugi krug dodjele goriva, koji su u 2021. godini ostvarili pravo na novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona za biljnu proizvodnju;
Obrađivač:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" iz resora Ministarstva obrazovanja i nauke (91 odluka);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić