Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 21. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

29.07.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnoj preraspodjeli Budžeta TK za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Standarda i normativa JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijale potrebe za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2022. godinu, "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ministru za rad, socijalnu politiku i povratak za potpisivanje Aneksa Sporazuma sa Federalnim zavodom PIO/MIO Mostar o načinu isplate jednokratne novčane pomoći za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih osoba" gradu Tuzla za realizaciju projekta „Asfaltiranje puta u MZ Simin Han";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za period juli-decembar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Čelić za implementaciju projekta "Izgradnja zelene pijace";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Predškolski odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interasa za Tuzlanski kanton;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ured premijera, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (KDRR), Ministarstva za kulturu, sport i mlade (JU BKC TK) i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

18. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić