Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

22.08.2022


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana i Programa mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

6. Razmatranje Informacije i Inicijative u vezi sa pokretanjem procedure za izmjenu Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec august 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva" Direkciji izbora za "MISS BOSNE I HERCEGOVINE ZA MIS SVIJETA";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Pčelarsokm društvu "Nektar" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Lovačkom društvu "Jelen" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured Vlade

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona (25 odluka);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka za licenciranje studijskog programa prvog ciklusa studija Opći menadžment i Poslovna ekonomija koji se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba".
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić