Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 28. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

09.10.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

  

S A Z I V A

28. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 10.10.2023. godinesa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu  predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;

Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

2.    Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ Udruženju porodica i prijatelja oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za: JU OŠ “Teočak” Teočak, JU Mješovita srednja škola Teočak, JU OŠ “Pazar” Tuzla, JU MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje  kvalitetom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

 

PREMIJER KANTONA

 

 Irfan Halilagić