Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.10.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), Premijer Kantona 

S A Z I V A 
29. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 17.10.2023. godinesa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na implementaciji Programa IMPAKT Inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona između Ministarstva privrede, Investicijske fondacije „IMPAKT“, Grada Tuzla, Grada Živinice, Grada Gradačac i Grada Srebrenik;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na implementaciji Programa IMPAKT Akcelerator na području Tuzlanskog kantona između Ministarstva privrede i Investicijske fondacije „IMPAKT“;  
Obrađivač: Ministarstvo privrede

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga teksta Zahtjeva za traženje mišljenja o primjeni odredbi Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH; 
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“- namjenska sredstva;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ (3 odluke);  
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ured za zajedničke poslove

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Sporazuma o mirenju između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije“ Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Behram - begova medresa Tuzla i JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa zahtjevom reprezentativnog sindikata za oblast uprave i pravosuđa za uvođenje naknade za pasivno dežurstvo;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos  (5 odluka);  
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić