Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 3. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.04.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar TK


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju krečnjaka na PK "ITK KOP" kod Gornje Špionice, Grad Srebrenik;
Obrađivač: Komisija za koncesije


5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (2 odluke);
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


6. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška u oblasti kulture u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenog vozila;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka ponovnog licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Menadžment u turizmu" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje Izjašnjenja Ministarstva obrazovanja i nauke po zahtjevu za tumačenje člana 18. stav (6) Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" (17 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvo zdravstva


14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o povratu novčanih sredstava dodijeljenih za podršku jedinicama lokalne samouprave (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, izmedu budžetskih korisnika (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava HO „Merhamet" MDD Sarajevo, Regionalni odbor Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicije člana Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama ispred Vlade Tuzlanskog kantona;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesece april 2023. godine.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


20. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Općinskom sudu Lukavac i Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić