Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

21.03.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje Informacije o dinamici realizacije obaveza proisteklih iz Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o prestanku primjene Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023.g.;
Obrađivač: Ured premijera

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos asistenata/viših asistenata na određeno vrijeme po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima u FBiH 2022.god;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić