Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 54. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.12.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje Izjašnjenja po prigovoru na konačno imenovanje člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona iz reda zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" (6 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Gradskom kulturno umjetničkom društvu „Bosna" Tuzla i Udruženju mladih „Obnova";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. Razmatranje Informacije o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnog sredstva u trajno vlasništvo;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić