Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

20.12.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 51., 52. redovne i 34. i 35. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamatne stope privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici „Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju nabavke laboratorijske opreme Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Fondaciji Istina Pravda Pomirenje, Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec decembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Radničkom sportskom društvu „Sloboda" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije, Udruženju „FOKUS ŽIVOTA" i Planinarskom društvu „Konjuh" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu;
Obradivač: Ministarstvo za kulturu, sport i malade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjenama odluka o odobravanju sredstava potrošačke jedinice " Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (2 odluke);

b) Razmatranje prijedlog i donošenje odluka o odobravanju sredstava potrošačke jedinice " Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu „Podrška povratku prognanih osoba" (6 Odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

21. a) Razmatranje izjašnjenja na amandmane uložene od strane poslanika na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i usvajanje amandmana Vlade na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

c) Razmatranje izjašnjenja resornih ministarstava na uložene amandmane na prijedloge zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri;

Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravosuđa i uprave, MUP, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

22. Razmatranje teksta Mišljenja na predložene izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i dogoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

23. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić