Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Vijeće mladih u posjeti Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

10.05.2024

Danas je u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade  upriličen sastanak sa predstavnicima Vijeća  mladih Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali predsjednica Vijeća mladih Amina Omerbašić, zamjenica predsjednice Elma Čirić i predsjednik upravnog odbora Kerim Grbić. Ministar je upoznao predstavnike Vijeća sa prethodnim aktivnostima koje su odrađene , kao i problemima sa kojim su se susretali, te stavio na raspolaganje sve resurse za realizaciju predstojećih aktivnosti. Predstavnici Vijeća mladih su planirali posjetu lokalnim zajednicama, zatim će održati sastanke sa lokalnim vijećima mladih, omladinskim organizacijama i udruženjima, kao i niz radionica, edukacija i seminara na osnovu personalne problematike. 
Upravni odbor će pristupiti stvaranju programa koji će odgovarati kako pojedincima, tako i cjelini u kojoj se nalaze.  Izuzev pomenutog primarnog plana rada, u skladu sa  mogućnostima, planirane su sprovedbe aktivnosti na mladima kroz značajne datume, edukativne i zabavne radionice i okupljanja i različite teambuilding aktivnosti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade će dati i finansijsku i sve druge vrste podrške Vijeću mladih kako bi ojačali omladinske organizacije, te pomogli mladima na nivou Tuzlanskog kantona i šire.