Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Predstavnici ANU BiH posjetili premijera TK

11.06.2021

ANU BiH 11 06 2021Također iskazano je očekivanje da se ta saradnja u budućnosti dodatno intenzivira.

„Sarajevski i Tuzlanski kanton su jedini koji iz kantonalnih budžeta pružaju finansijsku podršku radu Akademije, na čemu je Akademija zahvalna", kazao je ovom prilikom predsjednik Akademije akademik Muris Čičić.

Premijer Hodžić se zahvalio na posjeti i spremnosti za intenziviranje saradnje prije svega u pogledu rada na zajedničkim projektima, te obećao i značajniju podršku Vlade TK radu i aktivnostima Akademije.

„Akademija je najznačajnija umna ustanova u Bosni i Hercegovini, te je podrška Akademiji, koja nažalost nije podržana sa državnog nivoa, naša i čast i obaveza. Akademija je i pozvana i odgovorna da ponudi odgovore na najveće izazove današnjeg društva. To je u proteklom periodu već i činila, a taj se glas itekako čuo", kazao je premijer Hodžić.
„Trudimo se da Akademija uistinu bude Akademija Bosne i Hercegovine i da svi radimo na jednom cilju i zadatku, te da nam je vizija razvoja države Bosne i Hercegovine zajednička i u srcu", zaključio je akademik Čičić.

Na kraju razgovora je naglašeno da će Tuzlanski kanton i u buduće podržavati rad i aktivnosti Akademije, te pomagati učešće akademika sa područja Tuzlanskog kantona u radu i djelovanju ove naučne institucije. U prilog tome govori i činjenica da je u danas predloženom rebalansu Kantonalnog budžeta za 2021. godinu predviđeno i povećanje sredstava za finansiranje Akademije nauka i umjetnosti BiH.

U ime Akademije današnjem sastanku su uz predsjednika Čičića, prisustvovali i akademici Mirko Pejanović i Enver Mandžić, te sekretarka Sekretarijata Akademije Amra Avdagić.