Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 21. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.06.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje Smjernica za rad javnih kupališta na području Tuzlanskog kantona usvojene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na sjednici Kriznog štaba od 09.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić