Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.07.2021Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta državnog službenika putem unupređenja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić